Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn." Stämpel på baksidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61."

Stämpel på framsidan: "Atelier Svea, Karlshamn."
Stämpel på baksidan: "Atelier Svea, Karlshamn, Regeringsgatan 61."