"Han är icke död, han sofver. Stilla slumrade han in. Slumrade från kval och plågor och från vedermödan sin. Hvilande från jordens oro från dess vexlingar och strid, Bida han de sinas möte uti evig, ostörd frid." Stämpel på framsidan: "Alexander Jern, Karlshamn."

"Han är icke död, han sofver. Stilla slumrade han in. Slumrade från kval och plågor och från vedermödan sin. Hvilande från jordens oro från dess vexlingar och strid, Bida han de sinas möte uti evig, ostörd frid."
Stämpel på framsidan: "Alexander Jern, Karlshamn."