Enligt noteringar: "August Gustafson, Karlshamn, 1899." Stämpel på framsidan: "Alexander Jern, Karlshamn."

Enligt noteringar: "August Gustafson, Karlshamn, 1899."
Stämpel på framsidan: "Alexander Jern, Karlshamn."