Stämpel på framsidan: "Sjöstedt & Co., Malmö." Stämpel på baksidan: "Sjöstedt & Co., Malmö, Djeknegatan 14."

Stämpel på framsidan: "Sjöstedt & Co., Malmö."
Stämpel på baksidan: "Sjöstedt & Co., Malmö, Djeknegatan 14."