Stämpel på framsidan: "S.M. Marcus, Kongl. Hof Fotograf, Ystad."

Stämpel på framsidan: "S.M. Marcus, Kongl. Hof Fotograf, Ystad."