Dragsmarks nuvarande kyrka uppfördes 1755. Den restaurerades 1925 under ledning av arkitekt A Forssén, varvid kyrkobyggnaden förlängdes i öster.
Byggnaden är av trä och vitmålad både in- och utvändigt. Den har långhus och tresidig koravslutning, tak under tegel samt plåttäckt tornspira. På norra sidan finns sakristia utbyggd. Tornet är 18 meter högt.
Långhuset har tunnvalv. Läktarens målningar fö…