You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Skredsviks kyrka, Folkskolan med lärarbostaden, småskolan med posten skymtar vid kyrkan.
Skredsviks kyrka är uppförd 1855 på en plats strax söder om den gamla kyrkogården. Invigningen förrättades 1856.
Kyrkan är uppförd i sten, som delvis hämtades från en tidigare kyrka (med medeltida anor)
i Skredsvik.
Det höga fyrkantiga tornet i väster är försett med ett sadeltak, som bär upp en liten korskrönt spira.
Bland inventarierna märks främst dopfunten från 1200-talet. På dess fot syns en drake med gapet öppet över en liggande riddare (?). Cuppan är indelad i 14 arkadfält inneslutande bland annat en martyrscen.
Altartavlan från 1684 föreställer "Kristus på korset" samt nedtill "Nattvardens instiftelse". Troligen är altartavlan en gåva från generalguvernör Rutger von Ascheberg och hans hustru, vars båda vapen finns avbildade på altartavlans högra respektive vänstra sida.
Predikstolen är från 1855. I tornet hänger två klockor, den större från 1737, den mindre från 1620.
Källa: "Våra kyrkor sid. 502".
ISBN 91-971561-08.