You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sverigebilder. Svenska turistföreningen. Bohuslän 23. Foto: O. Ekstrand. Gullmarsbergs Herrgård. Vid Gullmarsfjordens inre del ligger den gamla egendomen Gullmarsberg. Huvudbyggnaden, uppförd 1669 av Rutger vo Ascheberg, är med sina flyglar och terasser en ståtlig anläggning.

Sverigebilder. Svenska turistföreningen.
Bohuslän 23. Foto: O. Ekstrand.
Gullmarsbergs Herrgård.
Vid Gullmarsfjordens inre del ligger den gamla egendomen Gullmarsberg. Huvudbyggnaden, uppförd 1669 av Rutger vo Ascheberg, är med sina flyglar och terasser en ståtlig anläggning.


Säteriet ligger mycket naturskönt på ett berg som stupar ned mot Gullmarsfjorden. Gullmarsbergs säteri bildades på 1600-talet av sedermera generalguvenören Rutger von Ascheberg. Tillsammans med hustrun Magdalena Eleonora fick han 25 barn. Familjen ligger begravd i Aschebergska gravkoret i Tyskakyrkan, Göteborg. Sedan 1300-talets början låg på en brant klippa borganläggningen Dyngehus. När Ascheberg fick säterirättigheten lät han i dess närhet bygga en ny byggnaden eftersom Dyngehus sedan länge låg i ruiner. Den nuvarande huvudbyggnaden, timrad i en våning ovanpå rymliga tegelvälvda källare, är samtida med säteribildningen. Säteriet hade ursprungligen en H-formad grundplan med ett mittparti och därifrån åt båda håll utskjutande flyglar. Idag återstår endast framsidans flyglar. Under 1800-talet byggdes huset på med en våning, med följden att det ursprungliga säteritaket ersattes. Årtiondena runt sekelskiftet 1900 förföll säteriet. Nya ägare startade dock en genomgripande restaurering 1947-49 med syfte att återskapa 1600-talskaraktären. Byggnaden försågs bl.a. med ett nytt säteritak och bevarade delar av den ursprungliga inredningen tillvaratogs. Exteriören är numera reverterad och vitfärgad. Flygelbyggnaden, uppförd i panelat och rödfärgat timmer, härstammar också från 1600-talet och uppvisar en ålderdomlig exteriör. Sedan 1981 driver ägarna säteriet som jordbruksfastighet. Anläggningen representerar en i Bohuslän ovanlig byggnadsmiljö, belägen i naturskön omgivning.

Finns i närarkivet.