Sverigebilder. Svenska turistföreningen. Bohuslän 4. Foto: S. Sahlberg. Smörkullen vid Gullmarsfjorden. Gullmarsfjorden, som mellan branta klippor sträcker sig tre mil in i landet, påminner närmast om de norska fjordarna. Den har stort djup och hyser en ovanligt rik och intressant djurvärld.

Sverigebilder. Svenska turistföreningen.
Bohuslän 4. Foto: S. Sahlberg.
Smörkullen vid Gullmarsfjorden.
Gullmarsfjorden, som mellan branta klippor sträcker sig tre mil in i landet, påminner närmast om de norska fjordarna. Den har stort djup och hyser en ovanligt rik och intressant djurvärld.