You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Fiskebäckskil kyrka Bohuslän".

Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Fiskebäckskil kyrka Bohuslän".


Fiskebäckskils kyrka är från 1772. På samma plats låg tidigare en liten rödmålad träkyrka med torvtak, uppförd i slutet av 1500-talet.
1913 förlängdes kyrkan genom att koret försköts åt öster. Samtidigt höjdes tornet.
Tornspiran är av smidesjärn och plåt samt krönt av ett klot och en förgylld tupp.
Målningarna på väggarna och i taket utfördes 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers från Göteborg.
Altaruppsatsen från 1665 är en gåva av Margareta Huitfeldt och hennes make Thomas Dyre. Huitfeldt var på sin tid Bohusläns mäktigaste jordägare och visade mycket stor frikostighet mot kyrkan i Fiskebäckskil.
Dopfunten, från 1600-talet och av ek, är förfärdigad i ett stycke.
Predikstolen på södra långväggen är från Göteborg och började användas i kyrkan 1794.
Två votivskepp, från 1700- respektive 1800-talet, har kyrkan i sin ägo.
Källa: "Våra kyrkor sid. 503".