You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Enligt Flygtrafik Bengtsfors: "Jörlanda Bohuslän".

Enligt Flygtrafik Bengtsfors: "Jörlanda Bohuslän".


Jörlanda kyrka invigdes 1926, fem år efter att en tidigare kyrka på samma plats blivit ödelagd genom en häftig brand.
Den nuvarande kyrkan har ett långskepp av sten, som är vitkalkat utvändigt, samt ett vitmålat trätorn.
Äldst av inventarierna är dopfunten av glimmergnejs från 1200-talets början.
Altaruppsatsen, utförd i 1600-talsstil, lyckades delvis räddas undan branden 1921. Dess centrala nattvardsmotiv utfördes 1894 av J A Holmqvist.
Kyrkan pryds också av två äldre målningar från 1600-talet.
Predikstolen nytillverkades till den nya kyrkan efter ritningar av kyrkobyggnadens arkitekt Sigfrid Ericsson.
På altaret står bland annat två stora ljusstakar av malm från 1600-talet och ett träkrucifix från Oberammergau. Nära sidoingången finns en så kallad fattigstock, av ek, från 1600-talet.
Kyrkklockorna är gjutna 1924, delvis av malm från de vid branden 1921 nedsmälta klockorna. Orgeln har 17 stämmor och byggdes 1983 av orgelbyggare Nils Hammarberg.
Källa: "Våra kyrkor sid. 496".