You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Enligt Flygtrafik Bengtsfors: "Tossene Bohuslän".

Enligt Flygtrafik Bengtsfors: "Tossene Bohuslän".


Tossene kyrka uppfördes 1859-60. När den togs i bruk av församlingen revs den gamla medeltidskyrkan (som låg ca 300 meter öster om den nya helgedomen).
Av inventarierna nämnas altaret, som pryds av en stor Kristusbild i trä, snidad i München 1904. Den är en kopia av Thorvaldsens Kristus i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. På altaret finns ett krucifix i trä från Oberammergau (1959).
En ljuskrona av malm härrör från 1400- eller 1500-talet.
Kalken och patenen, av silver, är från 1715. En ny uppsättning nattvardskärl finns, från 1960.
Tre kyrkkistor i ek, från 1700-talet, har kyrkan i sin ägo.
I vapenhuset finns en runsten samt en gravsten från 1555.
Orgeln, byggd av A V Lundahl 1877, har om- och tillbyggts 1954 (av Grönvall) samt 1980 (av Ernst Maul, Njurunda). Den har 16 stämmor.
Den lilla kyrkklockan är från 1631. Den stora har gjutits 1920.
Källa: "Våra kyrkor sid 506".