You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Originalet finns i närarkivet.

Från Kålgårdsberget är detta foto från 1865 taget. Gatan i bildens vänstra hörn är Kålgårdsbergsgatan, den nedersta tvärande gatan är Kilbäcksgatan. Hörnhuset i korsningen - Kålgårdsbergsgatan 9 - är kvar idag. Lindarna längs ån syns mitt i bilden, de är ännu ganska små. Ängarna på söder är helt obebyggda, bergen kala och skoglösa. Vägen som slingrar sig över berget…