You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Text på kortet: "Uddevalla, Södra Hamngatan väster järnbron omkr 1920".

Text på kortet: "Uddevalla, Södra Hamngatan väster järnbron omkr 1920".


Originalet finns i närarkivet.

Södra Hamngatan väster om Järnbron omkring 1920. Nu ser vi att nyttosjöfarten har försvunnit från inre delen av hamnen och ersatts av nöjesbåtar. Längst till höger syns byggnaderna i kvarteret Sjöbommen, andra huset från höger är fiskhandlare Olle Johansson, det fick rivas då Västerbron kom till 1939. Nästa hus inrymde hotell Bele och mitt i bilden ses huset där fiskhandlare Karl Rasmusson hade affär och bostad.
Källa: "Uddevalla förr - en bildbok sid. 97" av Hugo Olsson.
Karl Rasmussons hus byggdes i jugendstil 1913. Källa: "Kulturmiljövårdsprogram Uddevalla kommun sid. 182".