You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hjulångaren UDDEWALLA vid kaj

Hjulångaren UDDEWALLA vid kaj


Handskriven text som medföljer bilden: "Hjulångaren "Uddewalla" vid - - -"

Reproduktion av Maria Lundbäck efter äldre glasplåt, troligen tagen av fotograf Josefina Rydholm, verksam i Uddevalla 1860-1877.
Hjulångaren Uddewalla trafikerade Uddevalla mellan åren 1853 och 1876 och ligger här vid platsen för nuvarande Västerbron. Fartyget var på sin tid Sveriges snabbaste ångbåt. I bakgrunden syns husen i kvarteret Dagson, längs Södra Hamngatan.

Då hjulångaren Uddewalla var för lång för att vändas i Bäveån, beslöts vid allmän rådstuga 1853 att en vändbassäng skulle anläggas. Den blev färdig samma år och ångbåtsaktiebolaget betalade 900 riksdaler banco till hamnkassan. 1856 utvidgades bassängen och försågs med kajmurar. Bassängen användes till 1884 då den igenlades. På denna bild från 1865 syns även den lilla kiosken varifrån trafiken sköttes. Båten ligger där Västerbron idag förenar Västerlånggatan med Göteborgsvägen. "Uddewalla" var byggd på Motala verkstad, sjösattes 1852 och kom till Uddevalla 1853. Med sina 60 hästkrafter ansågs den vara Sveriges snabbaste ångbåt, den klarade sträckan Göteborg - Marstrand på drygt 2 timmar. (Olsson 1983, s. 94 - 95).

Litteratur:
Hansson, Wilhelm: Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år med skeppskatalog av Dag Almén. Göteborg 1981.
Kristiansson, Sten: Uddevalla stads historia, del III, 1806-1863. Uddevalla, 1956, s. 294 ff.
Olsson, Hugo: Uddevalla förr - en bildbok. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, Nr. 9. Uddevalla 1983.
Rehnberg, Holger: Uddevalla staden vid Byfjorden, 1986, s. 26- 29.