You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Karta

Kolorerad ägokarta med beskrivande text över byggnader, inägor och utägor för Ingetorp, Solberga socken från 1788.


I en kopia av en artikel signerad Algot Larsson, okänt var den publicerats, återges en annons ur Inrikes tidningar, Stockholm, Tisdagen den 28 maij, År 1793 där hela egendomen Ingetorp bjuds ut till försäljning och därför beskrivs i mycket noggranna ordalag. Se denna i Bilagepärmen UM031207.
Byggnaden försågs med sadeltak omkring 1880.
Axel Emanuel Holmbergs skriver i Bohusläns historia och Beskrifning, första upplagan 1842-45: Ingetorp, 3/4 m:tal, wälbebygdt och med ett wackert läge samt bördiga ägor, sår omkring 30 tunnor, har widlyftiga betesmarker och skog till awsalu af bok och andra trädslag. Ibland ägare till denna gård må nämnas talmannen för bondeståndet Lars Thorbjörnsson. Hans son, den berömde domaren uti Himle härad i Halland, Johan Thorbjörnsson, föddes härstädes 1757.
Ståndspersoners hemman äro:
1/2 m:tal Kode, bättre bebygdt, har åker till 16 t:nors utsäde och naturlig och artificiell äng i proportion.
Gården har gått i släkten sedan 1500-talet. Ägorna omfattar ca 140 ha och gränsar till Ingtorpssjön. Under en period på 1800-talet utgjordes halva ägorna av kronopark. Skogen består av bok och ek.
Syskonen (ägarna) är uppvuxna på gården. Det var inte alltid så lätt att bo i det stora huset som eldades med kakelugn och osande fotogenkaminer. Det är tre meters takhöjd på andra våningen. Halva huset stängdes av vintertid. Man hade innanfönster med bomullsvadd på vintern. Tavlan hängde i husets största sal som brukade stå oeldad. Dödsbeviset hittades när man röjde ut på vinden för två år sedan.
När motorvägen byggdes över ägorna 1971-1972 kände familjen att omgivningarna blev alltför förändrade. På ägorna finns dag en golfbana, GSI Golfbana, som anlades 1992. Sedan 2004 ägs även mangårdsbyggnaden av golfklubben och skall användas för klubbens behov. Man planerar också att bygga bostäder i anslutning.
Materialet är skänkt av de fyra syskonen.

Kartan ingår i ett material från gården Ingetorp i Solberga sn, Kungälvs kn med UM031207 - akvarell, UM031208 - ett kopparstick över bondeståndets faddrar från 1778, UM031210 - ett dödsbevis efter talmannen i bondeståndet Lars Torbjörnsson (1719 - 1786), dåvarande gårdsägare samt UM031211 och UM031212 - Arkivnummer 415 - två kolorerade ägokartor med beskrivande text över byggnader, inägor och utägor från 1719 resp. 1788.

Se också förvärv från år 1958 rörande Ingetorp, inbunden räkenskapsbok för Ingetorp 1800-tal samt diverse handanteckningar och gården och Lars Torbjörnsson, släktutredningshandlingar, avskrift Bondeståndets protokoll mm, Arkivnummer 142, tidigare UM58.14.001.

Göteborgs Stadsmuseum har ett hundratal avskrifter av gårdshandlingar från Ingetorp, sammanställda av en släkting, Harry Runqvist och skänkta till museet 1942.

Litteratur: Berg, Harry, Berg, Kerstin: Minnestavlor och folklivsskildringar. August Thorkelsson 1849 - 1922. Kungälv 1987, berättelse från Ingetorp s. 98.
Holmberg, Axel Emanuel: Bohusläns historia och Beskrifning, första upplagan 1842-45, s. 312.
Solbergaboken - en sockenskildring. Solberga hembygdsförening 1964. Red. Josef Axelsson, kapitel om Ingetorp s. 407 - 414 av Algot Larsson.
Stalemark, John: Bondeståndstalemannen från Solberg. Stenungsunds-Posten 1988-11-19 (möjligen 1982)
Tiselius, Carl A.: Bohusläns märkligare gårdar. Bidrag till gårdarnas och släktenas äldre historia. Senare delen. 1927