You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Tallrik

594 Landskap BOHUSLÄN

Beige/vit med bruna växter runt kanten. Grönt tryck (stämpel) undertill, text: "GUSTAVSBERG (bild på ankare) BEN * PORSLIN 0 66 194/2".


Föremålen från S:t Jörgen är insamlade i samband med den dokumentation som Bohuslandstingen uppdrog åt Bohusläns museum med anledning av avvecklingen av sjukhuset. Dokumentationen och insamlingen genomfördes 1990 av Ann-Marie Brockman, Bohusläns museum.
Flertalet fakta om föremålen, 265 objekt, lämnades av dr. Sten Landgren, verksam på sjukhuset 1948-1987 vilken samlat äldre föremål från sjukhusets verksamhetstid samt i samtal med fem pensionerade tjänstemän - överskötare och föreståndare.
S:t Jörgens sjukhus har rötter i 1200-talets Lödöse. Vid nedläggningen troligen världens äldsta psykiatriska sjukhus. 1621-1931 var namnet Göteborgs Hospital, därefter åter S:t Jörgen. 1872 flyttade verksamheten till nybyggda lokaler i Backa på Hisingen. Där fanns en administrationsbyggnad m kontor, kyrksal, apotek, bibliotek; 2 längor för kvinnl resp manl patienter om vardera 3 vårdavd; en cellbyggnad för våldsamma/kriminella patienter. Mellan längorna fanns en ekonomibyggnad m kök, bageri, tvätt. Allt omgivet av promenadgårdar, park, odlingar, begravningsplats. Hela området var inhägnat av staket. Portvaktsstugor vid grindarna. Skötarpersonalen bodde i början i de byggnader där de arbetade. Övrig personal hade fristående bostäder av olika slag. Villor för läkare/syssloman.
1909 invigde Gbg:s stad 3 vårdpaviljonger: Skogshyddan, Karlsro för lättskötta kvinnliga resp manliga patienter, samt det som blev "Kvinnsettan" för svårskötta kv. patienter. Den gamla cellbyggnaden reserverades i och med detta för svårskötta manliga patienter och kallades "Mansettan". Vid samma tid byggdes Förstaklasspaviljongen, för välbeställda patienter.
I många år hade sjukhuset detta utseende. 1956 - 64 gjordes en genomgripande modernisering. Det centrala komplexet bestående av administrationsbyggnaden, längorna och ekonomibyggnaden på innergården revs och ersattes av friliggande byggnader.

Följande material är insamlat:
UM23907 - UM23930, UM23933 - UM23936, UM24345, UM24563, UM24647, UM24675 - UM24689, UM24758, UM24916, UM25163, totalt 265 föremål.
Till dokumentationen hör också en bildsamling, se UMFA53256. Denna består av en större glasplåtssamling, ca 2 300, med i huvudsak patientporträtt varav ett 50-tal är scannade och registrerade, personalporträtt, exteriörer och interiörer; även bilder av personalens familjer. Ett album med originalkopior från ca 1910, se UMFA53256:1035. Troligen har en grundlig professionell fotografering av sjukhuset gjorts ca 1910. I bildsamlingen finns även ett album med vykort över svenska psykiatriska sjukhus, producerat av läkemedelsföretaget Dumex. En del bilder är inlånade från privatpersoner.
Utförda intervjuer förvaras i Bohusläns museums arkiv.
1986 mottogs ytterligare föremål från S:t Jörgen, UM26619 - UM26624, vilka tidigare ingått i Göteborgs Stadsmuseums samlingar.
Landsarkivet i Göteborg har sjukhusets arkiv t.o.m. 1967, handlingar därefter förvaras i Landstingets arkiv.

Litteratur: Brockman, Ann-Marie: Göteborgs Hospital - S:t Jörgen. Psykiatriskt sjukhus i Västsverige. En minnesbok. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, nr. 51. Uddevalla 1994.