Båtmodell

Föremålet visas i basutställningen Kustland, Bohusläns museum, Uddevalla.

Modell av medeltida kogg i skala 1:50.
Förebilden är den kogg, daterad 1380, som togs upp i Bremens hamn 1962 och som visas på Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven.

Modellen är tillverkad av den polske modellbåtbyggaren Jerzy Litwin, antikvarie på museiavdelningen, skeppsbyggnadsavdelningen på Centralne Muzeum Morskie…