Matta

Uppsättning av sex trasmattor med liknande mönstring och färg som UM021223:001-006 och har troligen ersatt dessa.
UM021224 är mindre sliten och med klarare färger än föregående nummer. Har legat kant i kant och täckt salsgolvet i lilla salen.

Litteratur: Kerstin Ankert/Ingrid Frankow, Den svenska trasmattan, en kulturhistoria, Prisma 2003.