Båtmodell

Modell av snipa från Holmudden. Sprisegel med fock.
Ställ för modellen tillhör, men ingår ej i måttangivelserna.