You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vattenledning

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Två trärör till vattenledn. 1 träkar m. Två hål
a) Träkaret. H. 51; största D. c:a 60 cm; svagt koniskt; 4 grova järnringar. Murket, rost; f.ö. helt. Ett trärör L. c:a 65 cm; m. en järnring, m. ögla. Murket; ringen rostig. c) Trärör, likt föreg. L. 13,5 cm; m. järnring m. ögla. Murket; ringen rostig.

Lappkatalog: 44


"1948.4.9 Av Uddevalla stads byggnadskontor har vi fått mottaga två stycken trärör, som användes till vattenledning, samt ett träkar med två hål i, detta har varit som vinkel och legar i krysset vid Hellevigsgatan samt Asplundsgatan, denna ledning har troligen kommit frå Sörkällan och gått till parken framför Hansonska bron.
De tre delara är märkta med nr. samt A. B. C. för att visa de hör ihop."