You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Brokpetrell

Föremålet visas i basutställningen Kustland, Bohusläns museum, Uddevalla.

Fångad ombord på ett svenskt fartyg i Nordsjön 1876. Arten hör hemma på södra halvklotets oceaner och är bara iakttagen vid fyra tidigare tillfällen i västra palearktiska regionen. Detta innebär, att fågeln får ses som den kanske mest intressanta av alla arter i museets fågelsamling. (Jan Uddén 1987)
Inköpt.

Text vid Internetpublicering på museets hemsida oktober 2006-2013:
"Kapduva. En art stormfågel i södra Atlanten. Fångad ombord å ett svenskt fartyg i Nordsjön 1876." Om uppgifterna i den äldre katalogen är korrekta så utgör denna fågel det andra fyndet av en brokpetrell i Europa. Det innebär att detta montage måste betraktas som en klenod i fågelsamlingen på Bohusläns museum. Brokpetrellen ingår i samma familj som liror och stormfåglar. Den har ett påfallande brokigt utseende i svart och vitt samt ett duvlikt huvud. Generationer av sjömän har kommit att likna den vid en duva. Av den anledningen har den tidigare benämnts kapduva - fågel från Kaplandet i södra Afrika.
Arten lever på södra halvklotet och uppträder sällsynt norr om ekvatorn. De övriga europeiska fynden av brokpetrell har gjorts i Frankrike år 1844, Wales 1879, Irland 1881, Nederländerna 1930 och på Sicilien i Italien år 1964.

Uppgifter på föremålet:
Kcb 113.
Procellaria capensis Lin. 1785.
Daption capensis (Linné).
Kapduva.
En art stormfågel i södra Atlanten. Fångad ombord i ett svenskt fartyg i Nordsjön 1876. Inköpt.
På nästan helt förstörd klisterlapp står: Duva. Da.ption capense.
Under plattan står skrivet: Kapduva = Procellaria capensis.
Procellaria naevia.
Procellaria punctata.
Daption capensis.
Hemvist Södra Atlanten, Kap - Equatorn, högst sällan norr om Equatorn.
Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Kapduva

Lappkatalog:
Kcb 113 3553.
Kapduva. En art stormfågel i S. Atlanten.
Fångad ombord på ett svenskt fartyg i Nordsjön 1876.

Knut Adrian Anderssons katalog VII, 1907:
Uppgifter saknas.

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Brokpetrell
brokpetrell, kapduva, Da´ption cape´nse, art i fågelfamiljen liror. Den är 35 cm lång och påfallande brokig i svart och vitt. Den har ett nätt, duvlikt huvud, vilket kommit generationer av sjömän att likna den vid en duva, och är en av världens individrikaste havsfågelarter. Brokpetrell häckar i Antarktis och påträffas ibland utanför Sydvästeuropas kuster.

Ur Nationalencyklopedin:
petreller (eng. petrel, av äldre eng. pitteral, ett ord av oklart ursprung, möjligen efter St. Peter 'Sankte Per'), sammanfattande namn på flera släkten i fågelfamiljen liror, bl.a. Ptero´droma med drygt 30 arter egentliga petreller, Da´ption med brokpetrell och Pago´droma med ispetrell.