You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Purpurhäger

Gammal hane. Skjuten i Sydafrika 1856 av Afrikaresanden Charles Andersson, Vänersborg.
Erhållen genom byte med Göteborgs museum 1875 genom A.W. Malm. Tidigare samlingsnummer: Kcb 104. Finns dessutom på två ställen i 1907 års katalog (VII-63:270 resp. VII-85:101). Tidigare UM003198. Arten häckar inte i Sverige, men har vid några få tillfällen påträffats i Bohuslän.

Text vid Internetpublicering på museets hemsida åren 2006 - 2013:
Purpurhägern ingår i en samling på 200 fågelskinn som skickades från Sydafrika (troligen från det område/land som från år 1990 heter Namibia) av Charles John Andersson år 1856. Fåglarna var urtagna, etiketterade och avsedda att stoppas upp. Mottagare av gåvan var intendenten och professorn August W. Malm på Göteborgs Museum. Andersson hade brevledes framfört önskemål om att dessa fåglar skulle utgöra en separat utställning med afrikanska fåglar, och där få ett eget Anderssonrum. Intendenten och hans kollegor ställde sig kallsinniga till detta, och förbindelserna med Charles John Andersson bröts.
Genom byte med Göteborgsmuseet hamnade denna häger på Uddevalla museum år 1875.
Purpurhägern är en mycket sällsynt gäst i Sverige. Den iakttogs första gången i Sverige vid Östra Torp i Skåne år 1853. Därefter har den observerats ett 40-tal gånger i landet, men endast två gånger i Bohuslän. Arten häckar över stora delar av södra och sydöstra Europa samt förekommer även i Asien och Afrika.
Litteratur:
Bjelfvenstam, Bo. Charles John Andersson. Upptäckare, jägare, krigare. 1994.

Uppgifter på föremålet:
No 270. (Kca 422 överstruket).
Pyrrherrodias purpurea (Linné) 1758.
Purpurhäger Kcb 104, äldre.
Skj. i Sydafrika av Afrikaresanden Charles Andersson (Wänersborg) 1856.
Genom byte med A.W. Malm.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Purpurhäger

Lappkatalog:
Kcb 104 3544 VII:85:101.
Pyrrherodias purpurea, L. äldre hane. Purpurhäger.
Sydafrika 1856.

Knut Adrian Anderssons katalog VII, 1907.
104.
422. ( I handskrivna katalogen).
270. Purpurhäger Pyrrherodias purpurea. (Linné) 1758. Äldre.
Syn: Ardea purpurea. Linné 1758.
Pyrrherodias purpurea. Finsch o Hartlanb(d). 1870.
SydAfrika, skj. av Afrikaresanden Charles Andersson (Wenersborgare). 1856.
Genom byte med Göteborgs museum 1870-talet genom A.W. Malm. 18 kr.
Hänvisning finns i faskikel : Uppstoppade utländska fåglar och skinn i
Uddevalla museum 1916, enl. A.E. Brehm ?, sid. 75 - 86, (vet. namn enl. A.E. Brehm) tillägg 10/10 W. Ängermark.

Om Charles John Andersson och hans far: Se UM003097.