Ships near the Coast during a Calm

Schepen voor de kust tijdens windstilte. Op de voorgrond nabij land liggen twee vissersbootjes, rechts een oorlogsschip.