Allegory of Peace

Allegorie op de vrede. De zittende vrouwelijk personificatie van Vrede wordt met een lauwerkrans gekroond door een vrouw in wapenrusting. Onder haar voeten vertrapt Vrede de Personificatie van Oorlog. Rechts dragen vrouwen manden of hoornen met fruit en slaat een putto op de trom. Links ketenen twee putti de oorlog vast. Links enkele vrouwen en putti met bloemen.