A daughter and a son (Constantijn?) of the artist

Portretten van een dochtertje en een zoon (Constantijn Netscher?) van de schilder. Bustes, naast elkaar, de jongen heeft zijn rechterarm over de schouders van het meisje gelegd.