Judith and Holofernes

Judith en Holofernes. Judith staat met geheven zwaard op het punt om het hoofd van de slapende Holofernes af te slaan, rechts haar dienstmaagd. Links op de voorgrond een tafeltje waarop een kandelaar en een koperen pot.