Auto

Blad 2 recto uit een schetsboek met 61 bladen.