Bloemen en bladeren

Blad 16 recto uit een schetsboek met 105 bladen.

Bladeren van een roos en klimop
Bladerdek
Bloemen en bladeren
Parament