Drie figuren die rijst bewerken en een Chinees eettafereel

Blad 4 verso van een katern van 10 bladen afkomstig uit een schetsboek.