Dodoens Cruijdeboeck met voorstellingen van planten

Het kruidboek van Rembert Dodoens, getiteld: Cruijdeboeck in den welcken die gheheele historie, dat is tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe, van den cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van den anderen vremden in der medecijnen oorboorlijck, met groote neersticheyt begrepen ende verclaert es. Het boek is versierd met 7 titelpagina's en 715 voorstellingen va…

Botanicus
Hermanus Boerhaave, ca. 1710
Stadsgezicht met Domkerk te Utrecht en allegorie met drie geleerden
Botanicus