De krantlezer

Lezende oude man
Jonge vrouw met bladmuziek
Studie, mogelijk van een lezende figuur
Lezende figuren