De Monsterballon (Le Géant) van Nadar. Opstijging 11 September 1865

De luchtballon van Nadar (Félix Tournachon) genaamd 'Le Géant' die in september 1865 tentoongesteld is in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam. De luchtballon is uiteindelijk niet op 11 maar op 14 september opgelaten op een weiland ten zuiden van de Singelgracht. Plaat in een omslag met een tekstblad met bijzonderheden.

Hier hebt gij weer schoone gebouwen, In 't vermaarde Amsterdam gemaakt, / Om weeuw en wees…
Komt hier gy kinders groot en kleen, hier kunt gy vinden voor elk een; / Gebouwen na de ni…
Komt kinders wilt hier wel op merken, Hier ziet gy zestien schoone kerken; / Met haar tore…
Schetsboek met 58 bladen