Het ontploffen van het Nederlandse oorlogschip Alphen voor Curacao, 1778

Het springen van 's Lands Oorlogschip Alphen voor Curacao, den 15 September 1778

Illustratie voor de vaderlandse geschiedenis

Voorstelling uit de vaderlandse geschiedenis. Zinkend schip gehuld in rookwolken tijdens de ontploffing van het buskruit. Rondom het schip ligt een aantal drenkelingen in zee, in de verte zicht op de kust van Curacao.