Slapende nimf met een hond bespied door een sater

Quam meminisse Juvat

Toneel van sinnebeelden geopent tot dienst van schilders beelthouders etc.

Een naakte nimf, slapend met naast haar een hondje, wordt bespied door een sater. Prent van deel 2 van een serie prenten met zinnebeelden, in totaal bestaande uit drie delen met respectievelijk 23, 17 en 20 prenten.

Sater bespiedt een slapende nimf
Sater bespiedt de slapende Venus
Slapende nimf begluurd door een sater
Sater bespiedt een slapende nimf