Dood van Dido

Illustraties bij het treurspel "Didoos Doot"

Dido heeft zichzelf met het zwaard van Aeneas doorboord nadat haar geliefde per boot is vertrokken. Ze ligt op de brandstapel, opgebouwd uit bezittingen van Aeneas, die zij zelf heeft laten oprichten. Iris, de vrouwelijke boodschapper van Juno, is achter Dido verschenen om een haarlok af te knippen. Links staat Dido's zuster Anna in grote wanhoop. In de marge staat een tweeregelig onderschrift in …

Dood van Dido
Dido op haar brandstapel
Zelfmoord van Dido
Dood van Dido