Bestraffing van prinses die Vergilius bespotte

Verhaal van de dichter Vergilius

De prinses die Vergilius bespotte, zit op een zuil en wordt belaagd door mannen die hun toorts willen ontsteken.