Nichiren bezweert de golven bij Kakuda tijdens zijn verbanning naar Sado.

Sashu ryukei Kakuda nami daimoku.

Korte geïllustreerde biografie van de grondlegger

Koso go ichidai ryakuzu

Nichiren, de grondlegger van de boeddhistische Lotus sekte, staand in rood gewaad en met rozenkrans in rechter hand, in volle boot, de hoge golven bezwerend met de sutra 'namu myo kyo' zichtbaar in het water.