Een masker luidt de doodsklok

Un masque sonne le Glas Funebre

Een skelet met een masker als hoofd trekt aan een touw en luidt een grote klok. Derde van zes prenten uit het album "A Edgar Poe".