Gezichten op Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Spaarndam

Castrikum / Heemskerk / Beeverwijck / Sparendam

Vier voorstellingen op een blad. Linksboven: Gezicht op Castricum. Linksonder: Gezicht op de kerk van Heemskerk. Rechtsboven: Gezicht op de kerk van Beverwijk. Rechtsonder: Gezicht op Spaarndam.