Aanbidding door de koningen

Christelyke zeden-spiegel

Titelpagina voor: Izaak Duim, Christelyke zeden spiegel, (...) Van onzen Gezegenden Heilandt, en Zaligmaker Jesus Christus, 1742

De aanbidding door de koningen in een omlijsting met putti met bazuinen, rookvaten en scènes uit het Nieuwe Testament.