Allegorische voorstelling met Poëzie, Waarheid, Theofilus en Lucas de evangelist

Titelpagina voor: Hendrik Fouree, Theophilus en Lucas Over de Handelingen der Apostelen, Eerste deel, 1730

De tronende Poëzie met lier, boek en schrijfveer wordt beschenen door Waarheid zittend met een spiegel op een wolk. Vlijt en Geloof met vlam op het hoofd en hoorn des overvloeds vergezellen Poëzie. Rechts staan twee mannen: Theofilus en Lucas de evangelist. Rondom een omlijsting met twaalf medaillons met gebeurtenissen uit de levens van de apostelen.