Ontvangst van Cornelis de Bruyn als nieuw lid van de Bentvueghels

De inwijding van Cornelis de Bruyn als nieuw lid van de Bentvueghels, de groep van Nederlandse kunstenaars te Rome, op 22 december 1674. Op de voorgrond wordt De Bruyn ontvangen door een zittende man met een lauwerkrans op het hoofd. Daarachter staan mannen en figuren met kunstenaarsattributen rondom een beeld van Bacchus. Rechts boven A genummerd.