Allegorie op Noord-Amerika

Tegenwoordige staat van de Westindische eilanden en Noord America

Titelpagina voor: Thomas Salmon, Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van America, 1769

Exotisch landschap met twee putti en een engel zittend voor een kaart van de oostkust van Noord- en Midden-Amerika. Boven de kaart een hoorn des overvloeds. Rondom de drie figuren diverse handelsgoederen.