Schrijver, muze en dieren

Titelpagina voor: Pieter Burman, Phaedri fabulae Aesop, 1728

Bij een stenen tafel met boektitel schrijft een man, mogelijk Aesopus, op een tablet. Tegenover hem zit een vrouw met lier, mogelijk de muze Terpsichore. In de achtergrond op een toneel de dieren en een dwerg die voorkomen in de fabels van Aesopus.