Allegorische voorstelling met altaar, Geloof en vrouw met harp

Titelpagina voor: S.n., Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, 1779

Een brandend altaar met de slang Ourobouros en het alziend oog. Rechts staat de personificatie van het geloof. Links zit een vrouw met een harp.