Joodse symbolen en personen uit de bijbel

Ioodse Oudheden ofte voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid, en gebruyk der heilige en kerklyke historien. II. Deel

Titelpagina voor Willem Goeree, Voor-bereidselen tot de bybelsche wysheid, en gebruik der heilige en kerklijke historien, 1690

Mozes bekijkt hoe een vrouw de titel van het boek op een tafel schrijft. Naast hem staat een koningin die een andere vrouw aanwijst die met een beitel een verwijzing naar de bijbel in een steen hakt. Op de achtergrond een wereldbol en uit het raam een gezicht op de toren van Babel.