Parma belegert Bergen op Zoom, 1588

Bergen op Zoom zonder succes belegerd door het leger van de hertog van Parma, 23 september tot 13 november 1588. Plan van de stad en het omliggende gebied met de posities van de belegerende troepen, op de voorgrond het kwartier van de hertog van Parma, links de schansen in de haven. Gedrukt onder de plaat de legenda 1-9 in het Nederlands.