Clementie van keizer Jozef II aan de protestanten, 1783

La Clemence de Joseph II

Allegorie op het edict van Joseph II over de godsdienstvrijheid voor protestanten, maart 1783. De keizer staat op het bordes van een tempel en wordt gekroond door de geest der Wijsheid. Naast de keizer de personificaties van Verdraagzaamheid, Goedertierenheid en Voorzichtigheid. Voor de keizer knielen (Hongaarse) protestantse onderdanen die hem in dankbaarheid hun harten aanbieden. Rechts worden d…