Tewaterlating van het schip De Zon, 1768

Afbeelding der Vreugdebedryven en Plegtigheden die by de aankomst en gedurende het verblyf (...) Willem (...) en zyne Gemaalinne (...) zyn voorgevallen te Amsterdam, op maandag, den 30 Mey, en eenige volgende dagen, des jaars 1768

Het tewaterlaten of aflopen van het hoekerschip De Zon voor de VOC op de scheepstimmerwerf bij het Oostindisch Zeemagazijn te Amsterdam, in tegenwoordigheid van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen, 2 juni 1768. Onderdeel van een prentserie met titelprent en 14 platen van de inhaling van de prins en prinses te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768.